Bohoslužby

Kyjov – každou neděli
9:30
Bzenec –  vždy první neděli v měsíci
(jsou-li spojeny s VP)
8:15
 modlitebna CČSH,
Rumunská 6
Veselí nad Moravou
každou 2. a 4. neděli v měsíci
14:00
 modlitebna CASD,
Rybníček 76